איך לקבל אשרת עבודה בישראל לעובדים זרים

  בהתאם לחוקי ונהלי ההגירה בישראל כל עובד זר שנכנס ארצה חייב להחזיק בהיתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 בתוקף.

  הדרישה להנפקת היתר העסקה ואשרת עבודה מסוג ב'1 היא גורפת, וחלה על כל ענפי העבודה ועל כל סוגי העובדים הזרים.

  ככלל, היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה יש להנפיק בטרם העובד נכנס לישראל.

  חריג לכלל, כאשר מדובר בהוצאת היתר עבודה למומחה זר לתקופה קצרה של עד 90 ימי עבודה בשנה, רשאי העובד הזר המומחה להיכנס לישראל עם היתר עבודה בתוקף, ולהנפיק אשרת עבודה מסוג ב'1 עד 48 שעות לאחר כניסתו ארצה.

  ראוי לציין שעובד זר מומחה שמגיע לישראל לתקופה קצרה, רשאי לעבוד מייד עם כניסתו ואינו צריך להמתין להנפקת אשרת העבודה מסוג ב'1.

  הוצאת אישור עבודה – אשרה ב'1 – אשרת עבודה בישראל

  כאמור בהתאם לחוק הכניסה לישראל חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952תקנות הכניסה לישראל, חוק עובדים זרים תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה, לא יכנס אדם לישראל ללא שהוא מחזיק באשרה בתוקף, וכאשר מדובר בעובד זר ללא שהוא מחזיק בהיתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1.

  בהתאם לחוק, עובד זר / מומחה זר מוגדרים "כתייר בעל רישיון עבודה" אשר אין ברשותם אזרחות ישראלית או תושבות קבע או זמנית.

  אדם זר שעובד בישראל ללא היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 צפוי לעונשים כבדים לרבות גירוש מישראל ומניעת כניסה עתידית. גם חברה ישראלית שמעסיקה עובד זר ו/או עובדים זרים ללא היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 צפויים לעונשים הקבועים בחוק לרבות מניעת מתן היתרי עבודה עתידיים, קנסות מנהליים ואף הליכים פליליים כנגד מנהלי החברה.

  הנפקת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מורכבת ממספר שלבים:

  1. הגשת בקשה ליחידת ההיתרים למומחים זרים למתן היתר עבודה להעסקת עובד זר מומחה.
  2. קבלת היתר עבודה ומומחה זר לאחר המלצת יחידת ההיתרים.
  3. הגשת בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב'1 ממשרד הפנים הרלוונטי ותשלום אגרת מעסיק.
  4. שליחת אישור "הברקה" לקונסוליה במדינת היעד ולאחר מכן איסוף אשרת עבודה מסוג ב'1 ע"י העובד הזר. לחילופין תשלום אגרת מעסיק וכניסה של העובד הזר לישראל ללא הליך קונסולארי (אופציונלי במקרים מסוימים).
  5. לאחר כניסת העובד הזר לישראל הנפקת מדבקת אשרת עבודה מסוג ב'1 וכן אשרת כניסות ויציאות מרובות מישראל (Multiple).

  לוחות הזמנים לצורך הנפקת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 משתנים בהתאם לתקופה בה נדרש העובד הזר לשהות בישראל.

  הוצאת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה לתקופה שאינה עולה על 90 ימי עבודה  (SEA – Short Employment Authorization)

  • ניתן להוציא רק לעובדים זרים שפטורים מאשרת כניסה לישראל (עובדים זרים שמגיעים ממדינות אירופה, צפון אמריקה וכו').
  • משך הזמן להוצאת היתרים ואשרות עבודה לעובדים זרים: עד 10 ימי עבודה.
  • חובת תשלום שכר מינימום לכל הפחות.
  • חובה לצייד את העובד הזר בביטוח רפואי.
  • העובד רשאי לעבוד רק עבור החברה שהנפיקה את היתר העבודה.
  • במקרים מסוימים (לדוגמא עובד שאינו אקדמאי) יתכן והחברה תידרש להפקיד ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ שתושב עם סיום עבודתו בישראל של העובד הזר המומחה.

  הוצאת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה לתקופה שאינה עולה על 90 ימי עבודה (STEP)

  • ניתן להוציא לכל עובד זר או מומחה זר שנדרש להגיע לישראל.
  • משך הזמן להוצאת היתרים ואשרות עבודה לעובדים זרים: עד 6-8 שבועות.
  • חובת תשלום שכר מינימום לכל הפחות (5,300 ₪).
  • חובה לצייד את העובד הזר בביטוח רפואי.
  • עובד זר רשאי לעבוד רק עבור החברה שהנפיקה את היתר העבודה.
  • במקרים מסוימים (לדוגמא עובד שאינו אקדמאי) יתכן והחברה תידרש להפקיד ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ שתושב עם סיום עבודתו בישראל של העובד הזר המומחה.

  הוצאת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה אקדמאי לתקופה של שנה

  • ניתן להוציא לכל עובד זר או מומחה זר שנדרש להגיע לישראל.
  • משך הזמן להוצאת היתרים ואשרות עבודה לעובדים זרים: עד 6-8 שבועות.
  • חובת תשלום כפל השכר הממוצע במשק קרי 20,856 ₪ ברוטו בחודש.
  • חובה לצייד את העובד הזר בביטוח רפואי.
  • עובד זר רשאי לעבוד רק עבור החברה שהנפיקה את היתר העבודה.

  הוצאת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה שאינו אקדמאי לתקופה של שנה

  • ניתן להוציא לכל עובד זר או מומחה זר שנדרש להגיע לישראל.
  • משך הזמן להוצאת היתרים ואשרות עבודה לעובדים זרים: עד 6-8 שבועות.
  • חובת תשלום כפל השכר הממוצע במשק קרי 20,856 ₪ ברוטו בחודש.
  • חובה לצייד את העובד הזר בביטוח רפואי.
  • עובד זר רשאי לעבוד רק עבור החברה שהנפיקה את היתר העבודה.
  • במקרים מסוימים יתכן והחברה תידרש להפקיד ערבות בנקאית בסך 40,000 ₪ שתושב עם סיום עבודתו בישראל של העובד הזר המומחה.

  הוצאת היתר עבודה ואשרת עבודה מסוג ב'1 לעובד זר מומחה לתקופה של שנה – חברות הייטק

  • ניתן להוציא לכל עובד זר או מומחה זר שנדרש להגיע לישראל.
  • משך הזמן להוצאת היתרים ואשרות עבודה לעובדים זרים: עד 10 ימי עבודה.
  • חובת תשלום כפל השכר הממוצע במשק קרי 20,856 ₪ ברוטו בחודש.
  • חובה לצייד את העובד הזר בביטוח רפואי.
  • עובד זר רשאי לעבוד רק עבור החברה שהנפיקה את היתר העבודה.
  • על החברה המבקשת להיות רשומה אצל רשות החדשנות.
  • על החברה המבקשת להעסיק לפחות 75% מהעובדים במחקר ופיתוח (R&D).
  • בת זוג/אישה של המומחה הזר רשאית לעבוד בישראל וצפויה לקבל אשרת עבודה מסוג ב'1 כללי (רשאית לעבוד בכל עבודה).

  בכל מקרה בו מבקשים להעסיק בישראל עובד זר מומחה, עובדים זרים או מומחים זרים מומלץ להתייעץ עם משרד עורכי דין שמתמחה בדיני הגירה בכלל ובהגירה מסחרית בפרט.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן