חובת מעסיקים – מומחים זרים

  חברה המעסיקה עובדים זרים בין אם לתקופות קצרות ובין אם לתקופות ארוכות, נדרשת לספק לעובדים הזרים תנאי העסקה כאילו היו עובדים ישראלים. הזכויות כאמור הינן הזכויות הבסיסיות להם זכאי כל עובד זר שעובד בישראל.

  כאשר מדובר בעובדים זרים בין אם מומחים זרים, שפים זרים, עובדי בניין, חקלאות או סיעוד, על המעסיק הישראלי להוסיף על הזכויות הבסיסיות את הדרישות שלהלן כפי שנקבע בחוק עובדים זרים, תקנות עובדים זרים, ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה:

  1. חוזה העסקה בכתב בשפתו של העובד הזר ובאנגלית. על החוזה לכלול את התנאים הבאים:

   • שם החברה המעסיקה ומספר חברה
   • שם העובד ומספר דרכון
   • סוג המשרה (תיאור)
   • שכר העובד, מועד תשלום (במקרה של מומחים זרים שכר מינימום חודשי ברוטו בסך 20,856 ₪)
   • תשלום עבור תנאים סוציאליים בהתאם לחוק
   • ימי עבודה לרבות יום המנוחה השבועי
   • שעות עבודה לרבות שכר עבור שעות נוספות
   • מגורים הולמים

  2. ביטוח רפואי (פרטי) לכל תקופת העסקת העובד הזר ו/או המומחה הזר בישראל. על פוליסת הביטוח להיות בשפה שהעובד מבין ולכלול את הסעיפים שלהלן:

   • שירותים רפואיים לרבות רופא משפחה ורפואת מומחים
   • אישור כיסוי צילומי רנטגן, בדיקות הדמיה וכדו'
   • כיסוי עבור אשפוז ו/או טיפול בחדר מיון
   • עזרה ראשונה – טיפולי שיניים
   • כיסוי תרופות
   • פינוי במקרה הצורך ע"י אמבולנס
   • פנייה למרכזי רפואי 24/7 כגון "טרם"
   • ביטוח מפני נכות
   • ביטוח מפני מוות
   • תשלום עבור הובלת גופה מחוץ לישראל

  3. מגורים הולמים לכול תקופת ההעסקתם של העובדים הזרים ו/או המומחה הזר בישראל. על מעסיק לספק לעובדים הזרים מגורים הולמים בהתאם לסעיפים שלהלן:

   • חל איסור להלין למעלה מ 6 עובדים בדירה/בית אחד
   • לכל עובד זכות ל 4 מטרים רבועים לצורך שינה
   • גישה נאותה למגורים.
   • ברזי מים
   • שקעי חשמל
   • מקלחות
   • מכונת כביסה
   • חימום וקירור
   • מקרר
   • כיריים

  4. משכורת חודשית אשר לא תפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק למומחה זר בעל היתר עבודה לתקופה העולה על 3 חודשים (נכון לשנת 2022 כפל השכר הינו 20,856 ₪).

   • במקצועות בהם השכר הרגיל הינו גבוה מהשכר הממוצע במשק, לממונה שיקול הדעת להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל.
   • עבור מומחים זרים אשר בעלי היתר עבודה לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, החברה מחויבת לשלם שכר מינימום בלבד (נכון לשנת 2022 השכר הינו 5,300 ₪).

  שימו לב! כל עובד זר שמבקש לעבוד בישראל בין אם עובד פשוט ובין אם מומחה זר, חייב להחזיק בהיתר עבודה בתוקף וכן אשרת עבודה תואמת מסוג ב-1. רק מעסיקים בעלי היתר העסקה בתוקף רשאים להעסיק עובדים זרים, בכפוף לתנאי ההיתר.

  עבודה בישראל ללא היתר ואשרת עבודה מהווים עבירה על החוק שבגינה צפויים קנסות מנהליים ואף כתם אישום פלילי כנגד החברה ומנהליה.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן