אשרת עבודה מומחים זרים שאינם אקדמיים

  נוהל מומחים זרים 5.3.0041 מאפשר העסקת מומחה זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל. הנוהל מאפשר העסקת מומחה אקדמאי ושאינו אקדמאי.

  הליך הנפקת אשרת מומחים שאינם אקדמאים לתקופה של מעל 3 חודשים, אינו שונה במהותו מהליך הנפקת אשרת מומחים אקדמאים לאותו משך התקופה. יחד עם זאת, קיימים שינויים קלים אשר יפורטו להלן.

  העסקת מומחים זרים  מחייבת את המעסיק בהנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן אשרת עבודה תואמת. ההליך הינו הליך ביורוקרטי ארוך אשר מורכב ממספר שלבים. הנפקת היתר העבודה אורך כ-6 עד 8 שבועות, כאשר יש משקל משמעותי לחברה המגישה את הבקשה, המסמכים המצורפים, והפירוט הנדרש אודות הצורך במומחים הזרים בישראל. הגשת בקשה חסרה ושאינה מפורטת דיה, תוביל לעיכובים רבים באישורה, ואף לדחייתה.

  כחלק מדרישות הנוהל, החברה מחוייבת לשלם למומחה הזר משכורת חודשית אשר לא תפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2021 כפל השכר הינו 20,856 ₪). במקצועות בהם השכר הרגיל הינו גבוה מהשכר הממוצע במשק, לממונה שיקול הדעת להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל.

  שימו לב: במקרה וההיתר המבוקש יונפק לתקופה של עד 3 חודשים בלבד, הדרישה לכפל השכר לא תחול, ושכר מומחה זר יעמוד על שכר מינימום במשק.

  הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים:

  שלב ראשוןהגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

  שלב שני: הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל.

  שלב שלישיהנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המומחה הזר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).

  שלב רביעי: הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

  נדגיש בשלב זה, כי בשונה מנוהל מומחים אקדמאיים, הרי שבמקרה של הנפקת אשרה למומחים שאינם אקדמיים (לתקופה של מעל ל-3 חודשים), יחידת ההיתרים הוסיפה דרישות נוספות. ביניהן:

  • הפקדת ערבות בנקאית בסך 40,000 לכל עובד;
  • חתימה על חוזה העסקה בשפת האם של המומחה הזרחוזה אשר עומד בדרישות דיני העבודה הישראלים;
  • חתימה על תצהירים נוספים בשפת האם של המומחה הזר;

  לפיכך, אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד ולתכנן מוקדם ככל האפשר את הטיפול בנושא ההיתרים והאשרות.

  הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

  שימו לב! עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

  פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

  מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן