אשרת עבודה מומחים זרים נוהל הייטק

  לאור המחסור הקיים בכוח אדם מיומן להייטק בישראל ולאור חשיבות הסייבר וההייטק למשק הישראלי, נקבעו מספר הסדרים מיטיבים המקלים על התהליך הבירוקרטי להעסקת מומחים זרים והנפקת היתר עבודה במסלול מהיר במיוחד. נוהל לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר עבור מומחים זרים (נוהל מס'  5.3.0043) מאפשר לחברת הייטק, אשר הוכרה על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי, להעסיק מומחה זר ולהנפיק עבורו היתר העסקה תוך מס' ימי עבודה. בעבר, נוהל זה היה רלוונטי רק לאזרחים המגיעים ממדינות פטורות מאשרת תייר, לפני מס' חודשים יחידת ההיתרים התחילה לאפשר הגשות גם עבור אזרחים המגיעים ממדינות שאינן פטורות מאשרת תייר (כגון: סינים, טורקים והודים).

  תנאי הסף לתחולת הנוהל הינו כי המעסיק יוכר כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי (חברת הייטק) על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, בהתאם להוראות הקבועות ב"נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק" .

  חברת הייטק תקבל הכרה כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי אם עמדה באחד מהקריטריונים הבאים:

  • קבלת מענק מו"פ או אישור מס מרשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה (אישור "חברה מבצעת מו"פ עבור חברה בינלאומית", בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה).
  • שיוך החברה לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלמ"ס.
  • הוצאות המו"פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים ע"י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח.

  נוהל זה מאפשר הנפקת היתרים ואשרות עבודה בשלושה מסלולים שונים עבור חברות שהוכרו כחברות הייטק:

  נוהל מזורז לתקופה של עד 90 ימים– הנוהל מאפשר למעסיקים להסדיר העסקתם של עובדים זרים לתקופות קצרות, של עד 90 ימים, בזמן טיפול קצר ותוך הקלות פרוצדוראליות מסוימות. יצוין, כי אחד התנאים לטיפול בבקשה היא התחייבות החברה הזרה לשלם למומחה הזר את כפל השכר הממוצע במשק, בתנאים הקבועים בנוהל. במסגרת מסלול זה, אין צורך לגשת לקונסוליה הישראלית בחו"ל, וניתן להביא את המומחה הזר לישראל תוך מס' ימים בודדים. ככל והאזרח מגיע ממדינה שאינה פטורה מאשרת תייר, הוא יהיה חייב לגשת לקונסוליה לפני הגעתו לישראל.

  היתר עבודה לתקופה של מעל 90 יום– מעסיק שהוכר כחברת היי-טק רשאי להגיש בקשה להעסקת מומחה זר לתקופה של למעלה מ- 90 ימים בתחום המחקר והפיתוח, או להעסקת מומחה זר שהוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה. מדובר במסלול מהיר במיוחד, המאפשר הנפקת היתר עבודה בתוך מס' ימי עסקים. ההיתר שיונפק יהיה בתוקף לתקופה של עד 12 חודשים וניתן יהיה להאריכו לתקופה נוספת של שנה. המסלול כולל הליך קונסולרי בקונסוליה הישראלית בחו"ל.

  מומחים זרים המגיעים לתקופה של מעל 90 יום רשאים לבקש אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב-1 לבני זוגם. האשרה שתונפק הינה מסוג ב-1 כללי והיא מאפשרת לבני הזוג לעבוד אצל כל מעסיק ישראלי ללא צורך בקבלת היתר העסקה, וללא הדרישה לשכר השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק. מדובר באשרה מיוחדת אשר אינה קיימת במסלולי אשרה אחרים, ומטרתו לעודד את תעשיית הייטק הישראלית.

  העסקת בוגר אקדמאי זר – חברת היי-טק רשאית להגיש בקשה להעסקת נתין זר שסיים תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל, באחד המקצועות להלן: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים (כולל הנדסת תוכנה), מערכות מידע או מדעי המחשב. במסגרת מסלול זה, חברת הייטק אינה מחויבת לשלם לבוגר האקדמי שכר של פעמיים השכר הממוצע במשק.

  הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים:

  שלב ראשוןהגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

  שלב שני: הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל.

  שלב שלישיהנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המומחה הזר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).

  שלב רביעי: הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

  הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

  מידי שנה, ניתן להאריך את היתר העבודה לתקופה של שנה נוספת, ועד לתקופה מצטברת ומקסימאלית של 63 חודשים סה"כ.

  שימו לב! עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

  פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה לבדוק האם החברה הישראלית הינה זכאית להגיש בקשה להיתר עבודה במסלול הייטק, להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

  מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן