אשרת עבודה מומחים זרים אקדמאים

  אשרת עבודה מומחים זרים אקדמאים

  נוהל מומחים זרים 5.3.0041 מאפשר העסקת מומחה זר אקדמאי (למשל מהנדס, יועץ, מפקח, מנהל עבודה/מנהל בכיר, ועוד). בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל. במסגרת נוהל זה, המומחה הזר יידרש להציג השכלה אקדמאית גבוהה כחלק מדרישות קבלת היתר עבודה (למידע אודות מומחה זר שאינו אקדמאי ראו).

  העסקת מומחים זרים  מחייבת את המעסיק בהנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן אשרת עבודה תואמת. ההליך הינו הליך ביורוקרטי ארוך אשר מורכב ממספר שלבים. הנפקת היתר העבודה אורך כ-6 עד 8 שבועות, כאשר יש משקל משמעותי לחברה המגישה את הבקשה, המסמכים המצורפים, והפירוט הנדרש אודות הצורך במומחים הזרים בישראל. הגשת בקשה חסרה ושאינה מפורטת דיה, תוביל לעיכובים רבים באישורה, ואף לדחייתה.

  כחלק מדרישות הנוהל, החברה מחוייבת לשלם למומחה הזר משכורת חודשית אשר לא תפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2021 כפל השכר הינו 20,856 ₪). במקצועות בהם השכר הרגיל הינו גבוה מהשכר הממוצע במשק, לממונה שיקול הדעת להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל.

  שימו לב: למומחה זר המועסק בישראל לתקופה של עד שלושה חודשים חובה לשלם שכר מינימום בלבד.

  הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים:

  שלב ראשוןהגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

  שלב שני: הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל.

  שלב שלישיהנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המומחה הזר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).

  שלב רביעי: הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

  הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

  במסגרת נוהל זה קיימת אפשרות לצרף בני משפחה מדרגה ראשונה (בת/בת זוג וילדים עד גיל 18) ולהנפיק עבורם אשרת ביקור לכל תקופת העסקתו בישראל.

  מידי שנה, ניתן להאריך את היתר העבודה לתקופה של שנה נוספת, ועד לתקופה מצטברת ומקסימאלית של 63 חודשים סה"כ.

  שימו לב! עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

  פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

  מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

   

   

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן