אשרות עבודה עובדים זרים מיומנים בענף התעשייה

  בשורה למעסיקים בענף התעשייה: בחודש מאי 2021 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה נוהל ניסיוני המאפשר לראשונה העסקת עובדים זרים מיומנים בתעשייה הישראלית, בלא שיידרשו המעסיקים לעמוד בתנאי סף מחמירים כפי שהיה נהוג עד כה. הנוהל מקצה 2000 מכסות בלבד, המחולקות לארבע קבוצות של מקצועות: מהנדסי תעשייה וייצור ומהנדסי מכונות; הנדסאים, מכונאים ובעלי משלח יד דומה; פקידים ומפעילי מכונות לרבות רתכים, מסגרים וכרסמים; עובדים במקצועות חריגים.

  מדובר על שינוי משמעותי ביותר ועל בשורה של ממש לתעשיינים בישראל שכן עד כה, מעסיקים אשר היו מעוניינים להעסיק עובדים זרים "פשוטים", נדרשו לעמוד בתנאי סף מחמירים ביותר כאשר במקרים רבים הבקשה נדחתה בעילות שונות וכמעט בלתי היה אפשרי לקבל היתרי עבודה לאנשי מקצוע בתחומים אלה. למעשה, אף אם נתקבל היתר להעסקת כוח אדם באותם מקצועות, נאלצו המעסיקים לעמוד בדרישות מחמירות ביותר. ראשית, הם חויבו לשלם לעובד שכר בגובה שלא יפחת מכפל השכר הממוצע במשק. מנגד, על פי הנוהל הנוכחי, המעסיק מחויב לשלם לעובד שכר נמוך יותר, שלא יפחת מ 130% מהשכר הממוצע (13,699 שקלים).

  כמו כן, מעסיקים שבקשתם להעסקת מומחה זר אושרה, חויבו לעמוד בדרישות מחמירות נוספות כגון הפקדת ערבות של 40,000 ש"ח לכל עובד, המצאת מסמכים מאומתים מחו"ל, הצגת חוזי עבודה ואישורם על ידי עו"ד ישראלי ועוד. דרישות אלו הקשו מאוד על היכולת להעסיק מומחים זרים ופגעו קשות באפשרות לעמוד בלוחות זמנים קשיחים של הפרויקט ולעיתים אף סיכלו את ביצוע הפרויקט כולו.

  בשונה מהנוהל שעל בסיסו העסיקו התעשיינים מומחים זרים, הנוהל הנוכחי אינו מחייב הצגת תעודה אקדמאית, כאשר הניסיון המקצועי וההכשרות של אותו עובד מיומן מהוות תנאי מספק לקבלת היתר עבודה, בכפוף לצורך המקצועי של החברה בהעסקת העובד הזר.

  משרד הכלכלה מפרסם מועדים להגשת בקשה להקצאת היתרים ויש להתעדכן מול משרדנו. ההיתר שיתקבל יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2022 וניתן להאריכו בכפוף למכסות הממשלתיות ובהתאם לנהלים של הרשות, ועד לתקופה כוללת של 63 חודשים. נוהל זה אף מאפשר למעסיקים להמיר היתר העסקה מענף המומחים לענף התעשייה, ולהעביר עובדים בין מעסיקים, בכפוף לקבלת המלצה של משרד הכלכלה ועמידה בתנאי הנוהל. קבלת היתר עבודה בענף התעשייה כוללת שלושה שלבים: קבלת המלצה ממשרד הכלכלה, הגשת בקשה להיתר והנפקת אשרה ורישיון עבודה ברשות האוכלוסין וההגירה.

  מדובר על מהלך מבורך מצד המדינה, אשר מיישרת קו עם מדינות רבות בעולם המאפשרות מתן היתרים לאנשי מקצוע זרים, מבלי לעמוד בתנאי סף דרקוניים. קביעת דרגת ביניים המאפשרת העסקת עובדים 'מיומנים', שאינם מוגדרים כמומחים, תאפשר לישראל ליהנות מהון אנושי זר, בעלויות סבירות. הבעיה היחידה היא פרק הזמן הקצר שניתן לתעשיינים להגשת בקשה לאשרות, שמחייבם לפעול באופן זריז במיוחד.

   

   

   

   

   

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן