אשרות עבודה חוקר זר

  נוהל מומחים זרים  מס' 5.3.0041 מאפשר הנפקת היתר ואשרת עבודה מתאימה עבור חוקר זר המשתתף בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי, אליה הצטרפה מדינת ישראל בהתאם לסעיף 9 להחלטת ממשלה 2292 מיום 2017.1.15 בנושא תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.

  למעשה תוכנית ייחודית זאת מאפשרת לחברות שאינן מוסד להשכלה גבוהה, להעסיק חוקר זר, כל עוד המחקר אושר כחלק מתוכנית המחקר והפיתוח של האיחוד האירופאי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

  על החברה המעסיקה לשלם לחוק הזר שכר בהתאם לכללי תכנית המסגרת הנ"ל ונהליה, וכן לפי משפט העבודה החל בישראל, בהתאם לכללים או לתנאים העדיפים המחייבים.

  הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור חוקר זר כוללת מספר שלבים:

  שלב ראשוןהגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

  שלב שני: החוקר הזר רשאי להיכנס לישראל עם היתר העבודה שהונפק לו ולהתחיל בביצוע עבודתו באופן מיידי.

  שלב שלישי הנפקת אשרת עבודה במשרד הפנים הרלוונטי בדרכונו של החוקר הזר, תוך 48 שעות מכניסתו לישראל.

  הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

  חוקר המועסק במסגרת תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי רשאי לבקש אשרה ב-2 עבור ילדיו עד גיל 18, וכן בקשה לרישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/1 עבור בן/בת זוג, בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל מס  5.3.(נוהל הטיפול בבקשות להעסקה או למתן רישיון ישיבה לחוקרים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה המצויים במסלול למתן קביעות וכן לבני משפחותיהם).

  שימו לב! עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של החוקר הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

  פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

  מעוניין להעסיק עובדים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

   

   

   

   

   

   

   

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן