אשרת עבודה מומחים זרים עד 90 יום בנוהל המזורז

  רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, כך שהוא יורחב לתקופה של עד 90 ימים בשנה (נוהל מס' 5.3.0040). עדכון חשוב זה נועד להקל על הבירוקרטיה הכרוכה בהעסקת מומחים זרים, ויאפשר למעסיקים רבים להביא מומחים זרים באופן מיידי ובלוחות זמנים קצר במיוחד.

  עד כה, היתרים להעסקת מומחים זרים שהגיעו לישראל ממדינות פטורות מאשרה, אפשרו למומחים לעבוד בישראל עד 45 ימים בשנה קלנדרית. בעקבות השינוי, הורחב הנוהל וכעת ניתן יהיה לקבל היתרים להעסקת מומחים זרים לתקופה של עד 90 ימים בשנה.

  נוהל זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק ובפרט ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות וקווי ייצור, תיקון מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'.

  מדובר בנוהל מזורז כאשר היתר עבודה מונפק תוך מספר ימים בודדים, ומאפשרים למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד אשר הונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה הזר בחו"ל. בהתאם לנוהל המזורז, אשרת עבודה תואמת מונפקת בדרכונו של המומחה הזר במשרד הפנים הרלוונטי לא יאוחר מ 48 שעות מכניסתו של המומחה הזר לישראל. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

  כמו כן את היתר עבודה ואשרת עבודה לא ניתנים להארכה מעבר ל-90 ימים בשנה קלנדרית. לכן במקרים בהם ידוע ו/או קיים חשש כי הפרוייקט לא יסתיים תוך 90 ימים, מומלץ להנפיק היתר עבודה למומחה זר לתקופה ארוכה יותר. בנוסף, מומלץ לפנות לעו"ד מומחים בתחום ההגירה המסחרית במטרה לקיים הארכת מצב ולבצע תכנון מקדים שיאפשר קיום פרוייקט על הצד הטוב ביותר ובשקט תעשייתי.

  הנוהל האמור מתיר פיצול של 90 הימים המוגדרים במסגרת ההיתר והאשרה למספר תקופות ההעסקה שונות במהלך השנה, אולם לצורך הנפקת היתר נוסף באותה שנה אם לא מוצו 90 הימים בהיתר, חובה להגיש בקשה חדשה להיתר עבודה לכל תקופה נוספת. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

  נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 90 ימים בשנה, רלוונטי אך ורק עבור נתינים זרים ממדינות הפטורות מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974. בין היתר מדובר במדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, יפן, דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, אינם חוסים תחת נוהל זה ולא יוכלו להנפיק היתר ואשרת עבודה בהתאם לנוהל המזורז.

  למומחה זר המועסק בישראל בנוהל המזורז לתקופה של עד 90 יום חובה לשלם שכר מינימום בלבד.

  הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים:

  שלב ראשוןהגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

  שלב שני: המומחה הזר רשאי להיכנס לישראל עם היתר העבודה שהונפק לו ולהתחיל בביצוע עבודתו באופן מיידי.

  שלב שלישי הנפקת אשרת עבודה במשרד הפנים הרלוונטי בדרכונו של העובד, תוך 48 שעות מכניסתו לישראל.

  הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

  יתכן ומומחים ללא השכלה אקדמאית גבוהה יידרשו להפקיד ערבות בנקאית בסך של 20,000 ₪ לכל עובד.

  שימו לב! עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

  פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

  מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן