אשרת עבודה לזכאי שבות בחברת הייטק

  על מנת לעודד את תעשיית הייטק הישראלית, רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מסלול מהיר לגיוס זכאי שבות המתגוררים בחו"ל לעבודה בחברות הייטק בישראל. על פי המתווה החדש, חברות הייטק ישראליות יוכלו להגיש בקשה במסלול מהיר למינהל האוכלוסין להעסקת עובד שהינו זכאי שבות וחיי בחו"ל.

  בשונה מהליך הנפקת אשרה ב-1 לזכאי שבות במסלול הרגיל שבו זכאי השבות מגיש את הבקשה באופן אישי באחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, בנוהל זה, הבקשה מוגשת ישירות על ידי חברת הייטק הישראלית.

  נוהל ייחודי זה מאפשר הנפקת אשרת עבודה במסלול מהיר, תוך 10 ימי עבודה, כאשר חברות הייטק תהיינה פטורות גם מבקשת היתר העסקה וגם מתשלום אגרות. האשרה שתונפק תהיה בתוקף לתקופה של שנה ועד לתקופה מקסימלית של חמש שנים.

  במסגרת ההליך, המבקש יידרש להמציא מסמכים להוכחת יהדותו וזכאותו עלפי חוק השבות, והבקשה תיבחן על ידי הסוכנות היהודית או נתיב בסלול מהיר כאמור.

  אזרחים המגיעים ממדינות הפטורות מאשרת תייר, לא יידרשו לבקר בקונסוליה הישראלית לקבלת רישיון ב-1, ויהיו רשאים להיכנס לישראל מיד לאחר קבלת האישור ממינהל האוכלוסין. בהתאם לנוהל המזורז, אשרת עבודה מונפקת בדרכונו של זכאי השבות במשרד הפנים הרלוונטי לא יאוחר מ 48 שעות מכניסתו לישראל.

  אשרה מיוחדת זו מאפשרת גם לבן/בת הזוג של זכאי השבות לקבל רישיון עבודה מסוג ב-1 לתקופה של שנה. ככל ובן הזוג יבקש להאריך את האשרה מעבר לתקופה זו, הוא יידרש להוכיח זכאות על פי חוק השבות.

  אין ספק כי הליך ייחודי זה נועד להקל הן על חברות ההייטק הישראליות והן על זכאי שבות שמבקשים לעבוד בישראל בהליך העסקה פשוט ומהיר.

   

   

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן