אשרות קבע

  1. הגירה מבוססת על תעסוקה

  חוק ההגירה של ארה"ב מספק מגוון דרכים להפוך לתושבי קבע חוקיים (גרין קארד) על בסיס מקום עבודה בארה"ב. הקטגוריות המבוססות על תעסוקה (EB) כוללות את הבאים:

  העדפה ראשונה – קטגוריה ראשונה לקבלת גרין קארד מבוססת על תעסוקה לעובדים בהעדפה ראשונה. הכניסה לקטגורייה זו מעניקה יתרונות משמעותיים בקיצור תהליך קבלת גרין קארד. לקטגוריה נכנסים עובדים זרים המוכיחים יכולות "יוצאות דופן" או מנהלים בחברות רב לאומיות בתנאי שממלאים את התנאים הבאים:

  1. עובדים זרים בעלי יכולת "יוצאת דופן" במדעים, אמנות, עסקים או אתלטיקה;
  2. פרופסורים וחוקרים מצטיינים;
  3. מנהלים ומנהלים רב-לאומיים מסוימים.

  העדפה שנייה (EB-2) – עובדים זרים בעלי תארים מתקדמים או בעלי מומחיות מיוחדת (מעל המקובל).

  העדפה שלישית (EB-3) – עובדים מיומנים, אנשי מקצוע או עובדים אחרים.

  1. אשרות קבע המבוססת על קשר משפחתי

  ניתן להגיש בקשה לקבלת תושבות קבע (גרין קארד) על בסיס קשר משפחתי. מי שמחזיק באזרחות ארה"ב או שהוא במעמד של תושב קבע בארה"ב, רשאי להיות נותן חסות בהליך הגירה לבן משפחה מקרבה ראשונה.

  תהליך הגשת הבקשה לגרין קארד עבור קרוב משפחה הינו תהליך הכולל מספר שלבים:

  שלב א – התהליך מתחיל כאשר אזרח ארה"ב או תושב קבע חוקי בארה"ב מגיש בקשה I-130 לרשות ההגירה והאוכלוסין בארה"ב להכיר בקשר המשפחתי המכונן לצורכי הגירה.

  אם הבקשה מאושרת על ידי רשות ההגירה והאוכלוסין, ניתן "תאריך עדיפות", מקום בתור, עבור קרוב המשפחה ומשפחתו להגר לארה"ב.

  שלב ב – בהגיע מועד זמינות האשרה על פי קטגוריית העדיפות, יש לשלוח מסמכים למרכז האשרה הלאומי (NVC). בשלב זה ישלחו מסמכים המוכיחים את הרקע הביוגרפי ואת היכולת הכספית של נותן החסות לתמוך במבקש האשרה.

  שלב ג – ראיון בשגרירות בירושלים לקבלת אשרת מהגר על בסיס הקשר המשפחתי.

  RECOMMENDATIONS


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן