חקיקה

  • תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000

   תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000, קובעות את הקריטריונים למגורים הולמים אשר המעסיק מחויב לספק לעובד הזר. לקישור לחוק ראו: תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000…

   קרא עוד »
  • תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000

   תקנות עוברים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס - 2000, מסדירות את הסכום המירבי שניתן לנכות משכרם של עובדים זרים בעבור החזר הוצאות מגורים והוצאות נלוות למגורים (חשמל, מים וארנונה). לקישור לחוק ראו: תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים…

   קרא עוד »
  • תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974

   תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 מסדירות את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות. לקישור לחוק ראו: תקנות הכניסה לישראל תשל"ד-1974.  

   קרא עוד »
  • חוק השבות, תש"י-1950

   חוק השבות, תש"י-1950 מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה, ולמעשה מעניק אזרחות "אוטומטית" (ובהתאם לתנאים בחוק) לכל יהודי העולה לישראל. לקישור לחוק ראו: חוק השבות, תש"י - 1950  

   קרא עוד »
  • חוק האזרחות, תשי"ב-1952

   חוק האזרחות, תשי"ב-1952 קובע מהם התנאים לקבלת מעמד האזרחות במדינת ישראל.  על פי חוק זה, האזרחות עוברת בירושה מהורים לילדיהם, בלי קשר למקום הלידה, אלא בהתאם לקשר הדם. לקישור לחוק ראו: חוק האזרחות, תשי"ב - 1952  

   קרא עוד »
  • חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

   חוק הכניסה לישראל תשי"ב- 1952 מסדיר את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות. לקישור לחוק ראו: חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 

   קרא עוד »
  • חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

   חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 מגדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובד זר, את אופן קבלת ההיתר להעסקת עובד זר, וכן את החובות של המעסיק כלפי העובד הזר וכלפי מדינת ישראל. לקישור לחוק ראו: חוק עובדים זרים, תשנ"א - 1991.  

   קרא עוד »

   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן