תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000

  תקנות עוברים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס – 2000, מסדירות את הסכום המירבי שניתן לנכות משכרם של עובדים זרים בעבור החזר הוצאות מגורים והוצאות נלוות למגורים (חשמל, מים וארנונה).

  לקישור לחוק ראו: תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000.

   

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן