תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000

  תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000, קובעות את הקריטריונים למגורים הולמים אשר המעסיק מחויב לספק לעובד הזר.

  לקישור לחוק ראו: תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000

   

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן