תיירות רפואית בישראל

  מה חשוב לדעת לגבי תיירות רפואית בישראל

  תיירות רפואית בישראל נעשתה נפוצה בשנים האחרונות, בעקבות הרמה הגבוהה של מערכת הבריאות הישראלית והאפשרות החוקית, לקבלת טיפולים רפואיים פרטיים, מחוץ למסגרת סל הבריאות של אזרחי ישראל. ביקור במדינת ישראל לצורך קבלת טיפולים רפואיים כלשהם, בכל מוסד רפואי בשטח המדינה צריך להיעשות בהתאם לחוק, תוך הסדרת נושאי הביטוח וקבלת כל האישורים הנדרשים. לצד הביקורת הציבורית על התופעה של תיירות רפואית בישראל, עקב הטענה לצריכת מיטות אשפוז, הנדרשים לאזרחים ישראליים, חשוב להבין, כי מערכת הבריאות והמדינה בכלל מייצרת הכנסות גבוהות מהתופעה.

  על החוק לתיירות מרפא

  התחום הוסדר בשנת 2018 באמצעות החוק לתיירות מרפא והמדינה הגדירה, את תפקידם ומעמדם של מתווכי וסוכני תיירות רפואית בישראל. על בעלי מקצועות אלו, החובה החוקית להיות רשומים במרשם המדינתי המקומי ותיירי המרפא, לא יכולים לקבל טיפולים רפואיים, ללא התיווך של סוכנים מורשים, הרשומים במרשם כחוק. החוק אף הטיל מגבלות על תיירות רפואית של אזרחים זרים ומתעדף את האזרחים הישראלים, על פניהם מבחינת הקדימות לשירותי אשפוז בבתי החולים ובמלונות האשפוז, כמו גם במועדי התורים.

  מאיפה מגיעים הפונים

  כפי שמסביר, עורך דין יפתח חנן מרבית הפונים לשירותי תיירות רפואית בישראל בשנים האחרונות, מגיעים ממדינות שכנות כמו קפריסין וממדינות מזרח אירופה, אוקראינה ורוסיה. כפי שישראלים רבים בוחרים לנסוע לטיפולי מומחים בארצות הברית ומערב אירופה, רבים מגיעים ממדינות אלו, בעקבות האפשרות לקבל טיפולים רפואיים ברמה גבוהה יותר, מאשר בארצות מוצאם. החוק לתיירות מרפא נועד לצמצם, פגיעה אפשרית בטיפול המוענק למטופלים הישראלים, להבטיח את רמת הטיפול של תיירי המרפא ולהגדיל את ההכנסות, המגיעות למערכת הבריאות ולמשק הישראלי מפעילות זו.

  ייעוץ משפטי לגבי תיירות רפואית בישראל

  סוכני התיירות מחויבים על פי החוק לפעול באופן אתי ולמסור את כל המידע הנדרש לפונים, עבור תיירות רפואית באופן הגון. הסוכן מחויב כלפי הפונים לשמירה, על סודיותם הרפואית ולפעול במסגרת החוק בלבד. על המוסדות הרפואיים המטפלים בתיירים, גם כן הוגדר בחוק נהלי עבודה מסודרים. בין היתר, המוסד הרפואי מחויב טרם הטיפול, לשלוח לחולה הזמנה כתובה ומפורטת, הכוללת את הטיפול הרפואי המוצע לחולה ואת הצעת המחיר המלאה ואופן תשלומה. אסור לגבות תשלומים וחיובם נוספים, מעבר למה שסוכם מראש, עבור ההליך הרפואי המסוים שהחולה מטופל בעבורו. אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי, תיירות רפואית בישראל עורך הדין יפתח חנן הוא בדיוק האוטוריטה בתחום בשבילכם.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן