נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים

  נוהל מומחים זרים (נוהל מס' 5.3.0041) נועד להסדיר את אופן הטיפול בקבלת היתרי עבודה להעסקת מומחים זרים וכן בקשות להארכת היתרי העסקה. נוהל זה מפרט את הליך הגשת בקשה לאשרה ורישיון ישיבה ועבודה, וכן את אופן הטיפול בבקשות המתנהלות ביחידת ההיתרים ובמשרדי הפנים.

  לעיון בנוהל ראו: נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים

   

   

   

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן