נוהל אכיפה מינהלית כלפי בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים

  נוהל זה מפרט את הסמכויות של מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע להנפקת היתר עבודה למעסיק אשר ביצע עבירה בגינה הוא אינו ראוי להעסיק עובדים זרים. בהתאם לנוהל, למנכ"ל הרשות סמכות לבטל, להתלות, ו/או לסייג היתר עבודה שניתן לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, ואף רשאי לסרב לבקשת מעסיק לקבלת היתר עבודה לתקופה של עד 3 שנים בכפוף לעריכת שימוע.

  לעיון בנוהל ראו: נוהל אכיפה מינהלית כלפי בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים.

   

   

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן