חובות מעסיקים כלפי מומחים זרים

  חברה המעסיקה עובדים זרים בין אם לתקופות קצרות ובין אם לתקופות ארוכות נדרשת לספק לעובדים הזרים תנאי העסקה כאילו היו עובדים ישראלים. הזכויות כאמור הינן הזכויות הבסיסיות להם זכאי כל עובד שעובד בישראל.

  כאשר מדובר בעובדים זרים בין אם מומחים זרים, שפים זרים, עובדי בניין, חקלאות או סיעוד, על המעסיק הישראלי להוסיף על הזכויות הבסיסיות את הדרישות שלהלן כפי שנקבע בחוק עובדים זרים תקנות עובדים זרים ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה:

  1. חוזה העסקה בכתב בשפתו של העובד הזר ובאנגלית. הדרישה אינה מתקיימת אם מדובר במומחה זר אקדמאי או בהנפקת היתר עבודה לתקופה קצרה של עד 90 ימים. על החוזה לכלול את התנאים הבאים:
   • שם החברה המעסיקה ומספר חברה
   • שם העובד ומספר דרכון
   • סוג המשרה (תיאור)
   • שכר העובד, מועד תשלום (במקרה של מומחים זרים שכר מינימום חודשי ברוטו בסך 20,856 ₪)
   • תשלום עבור תנאים סוציאליים בהתאם לחוק
   • ימי עבודה לרבות יום המנוחה השבועי
   • שעות עבודה לרבות שכר עבור שעות נוספות
   • מגורים הולמים (לא נדרש כאשר מדובר במנהלים בכירים)
  1. ביטוח רפואי (פרטי) לכל תקופת העסקת העובד הזר ו/או המומחה הזר בישראל. על פוליסת הביטוח להיות בשפה שהעובד מבין ולכלול את הסעיפים שלהלן:
   • שירותים רפואיים לרבות רופא משפחה ורפואת מומחים
   • אישור כיסוי צילומי רנטגן, בדיקות הדמיה וכדו'
   • כיסוי עבור אשפוז ו/או טיפול בחדר מיון
   • עזרה ראשונה – טיפולי שיניים
   • כיסוי תרופות
   • פינוי במקרה הצורך ע"י אמבולנס
   • פנייה למרכזי רפואי 24/7 כגון "טרם"
   • ביטוח מפני נכות
   • ביטוח מפני מוות
   • תשלום עבור הובלת גופה מחוץ לישראל
  1. מגורים הולמים לכל תקופת ההעסקתם של העובדים הזרים (לא חל על מומחים זרים בתפקיד ניהולי בכיר). על מעסיק של עובדים זרים בתחומי הסיעוד, החקלאות, הבניין והמומחים לספק לעובדים הזרים מגורים הולמים בהתאם לסעיפים שלהלן:
   • חל איסור להלין למעלה מ 6 עובדים בדירה/בית אחד
   • לכל עובד זכות ל 4 מטרים רבועים לצורך שינה
   • גישה נאותה למגורים.
   • ברזי מים
   • שקעי חשמל
   • מקלחות
   • מכונת כביסה
   • חימום וקירור
   • מקרר
   • כרים

  ראוי לציין כי כל עובד שמבקש לעבוד בישראל בין אם עובד פשוט ובין אם מומחה זר, חייב להחזיק בהיתר עבודה בתוקף וכן אשרת עבודה תואמת מסוג ב1.

  עבודה בישראל ללא היתר ואשרת עבודה מהווים עבירה על החוק שבגינה צפויים קנסות מנהליים ואף כתב אישום פלילי כנגד החברה ומנהליה.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן