ויזות עבודה למומחים זרים

  טרם נעסוק בסוגית ויזות למומחה זר, נבין מיהו עובד זר ומדוע מדינת ישראל מספקת ויזות למומחים זרים.

  עובד זר – הכניסה למדינת ישראל מותרת לכלל אזרחי המדינה, למי שאינו אזרח יש שלוש אפשרויות עיקריות לכניסה: תעודה עולה, תיירות או אשרת עבודה.

  בשנת 1991 חוקק חוק עובדים זרים המקנה לראש הרשות לאוכלוסין ההגירה להעניק היתר העסקת עובד זר.  במסגרת חוק זה, על עובד זר מומחה לעמוד בפרמטרים הבאים על מנת להיכנס ולעבוד במדינת ישראל:

  =         העובד הינו בעל מומחיות ייחודית שאיננה קיימת במדינת ישראל.

  =         העובד מעל גיל 18.

  =         קבלת היתר עבודה מסוג ב/1 מומחה  טרם הכניסה למדינת ישראל.

  =         המעסיק קיבל אישור העסקה מסוים ומוגדר לעובד הזר.

  =         במידה ונדרש אישור ביטחוני, תוגש בקשה לגורמים הרלוונטיים טרם אישור הבקשה.

  =         תקופת העסקה לא תעלה על 63 חודשים.

  הערה: מומחה המגיע ממדינה שאין צורך באשרה לתקופה של עד 45 ימים בשנה, אינו זקוק להיתר עבודה מסוג ב/1 מומחה, ויעבור הליך של ויזות עבודה למומחה זר מקוצר.

  במסגרת חוק עובד זר מומחה להלן סוגי המומחיות שלהן תותר הגשת בקשה לעובד זר מומחה:

  –          עובד המוגדר כמנהל או נציג בכיר בחברה זרה, בינ"ל

  –          עובד בכיר בחברת תעופה או ספנות

  –          נציג מוסד להשכלה גבוה – חוקרים ומרצים

  –          רשות הזיכרון לשואה ולגבורה יד ושם רשאים להגיש בקשה לעובד זר מומחה

  –          בתי חולים – השתלמות ו/או התמחות לאנשי רפואה בבתי החולים בארץ

  –          יהלומנים

  –          לשכת העיתונות הממשלתית – נוהל מיוחד להעסקת צלמים וכתבים זרים

  –          ארגון אומני ישראלי רשאים לזמן אומנים ייחודים ובעלי מוניטין מוכח לתקופה של עד שלושה חודשים

  –          היי טק – הרשות לחדשנות טכנולוגית יכולה לבקש היתר עבודה מסוג ב/1 מומחה עבור בוגר שסיים תואר מלא במוסד להשכלה גבוה בישראל בתחומים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מדעי המחשב ומערכות מידע

  –          משרד הביטחון – העסקת נציגי צבא בפרויקטים בתחום הביטחוני

  –          מומחה המגיע עד ל-90 יום בשנה בתחום ההי טק

  –          מומחים שאינם בעלי תארים אקדמאים – כחריג, ניתן לבקש היתר עבודה לעובד זר מומחה גם למי שאינו בעל תואר אקדמי אך רק במקרים חריגים, כמו לדוגמא – שף במסעדות המתמחות במאכלים מן מהמזרח הרחוק

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן