הסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל בתחום ההייטק והסייבר

  חברות הייטק ישראליות סובלות כיום ממחסור של כ־8,000 עובדים בשנה. מקור המצוקה אינו מגיע דווקא מהעדר ביקוש למקומות בעבודה אלא משום שאין בנמצא עובדים בעלי התמחויות ספציפיות שאחריהן תרות חברות ההייטק.

  לנוכח בעיה זו, וכדי להמשיך להניע את תחום ההייטק, שנחשב לאחד ממנועי הצמיחה של הכלכלה הישראלית, הכריזה רשות האוכלוסין על נוהל ייעודי לתחומי ההייטק והסייבר. נוהל זה אמור לשמש כצעד ראשון לפתרון למצוקת כוח האדם בתחום.

  הנוהל החדש להסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל בתחום ההייטק והסייבר נכנס לתוקף בפברואר 2018 , ומאפשר ניוד מומחים לישראל בפרקי זמן קצרים יחסית וללא פרוצדורה מסורבלת ביחס לנהלים הנהוגים כיום

  הנוהל המזורז לקליטת עובדים מחייב תחילה הכרה של חברות כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי מטעמה של הרשות לחדשנות. עמידה זו מהווה תנאי סף להגשת בקשה לקליטה מזורזת ולשם כך נדרשות החברות לעמוד במספר תנאים הנוגעים לקבלת מענק מו"פ או אישור מס מטעמה ואותם תוכלו לקרוא.

  הנוהל החדש מציג שלושה הסדרים מיטיבים להעסקת מומחים זרים עבור חברות שזכו להכרה כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי.

  1. ניוד מומחה זר לישראל לתקופה של עד שנה:
   חברות הייטק/סייבר רשאיות להגיש בקשה להעסקת מומחה זר בעל מומחיות ייחודית ולצורך ביצוע משימה בישראל במשך תקופה של עד שנהבכל פעם וזאת כאשר מתקיימים התנאים שלהלן (מצטברים):
  2. המומחה הזר הינו בעל דרכון תקף של מדינה שאזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 בלבד (אשרה הניתנת לרוב התיירים בישראל ומתירה שהייה של עד 3 חודשים בגבולות המדינה).
  3. שכרו של המומחה לא ייפול מכפל השכר הממוצע במשק (שכר מומחים).
  4. החברה מעוניינת להעסיק את המומחה הזר בתחום המחקר והפיתוח, או בתחום ייחודי בו עוסק המומחה הזר המסייע לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.

  היתרון העיקרי בהגשת בקשה  תחת הסדר זה היא העובדה כי הבקשות יידונו תוך 6 ימי עבודה בלבד מיום קבלתן, ככל שניתן.

  1. העסקת בוגר אקדמאי זר:
   חברות הייטק/סייבר רשאיות להגיש בקשה להעסקתו של נתין זר שסיים תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד המקצועות שלהלן: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, מערכות מידע או מדעי המחשב.תוקף ההיתר שיינתן להעסקתו של הבוגר במסגרת הסדר זה יהא לתקופה של עד 12 חודשים ממועד זכאותו לתואר. כמו כן יינתנו עד 500 התרים בו זמנית להעסקת בוגרים אקדמאים במסגרת נוהל זה.ההחלטה ביחס להיתר תתקבל תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת חוות דעת מגורם ממליץ (במידה ויהיה הצורך בכך) או מיום קבלת מסמכים נוספים, במידה ונדרשו.כל יתר הוראות נוהל הנוגעות להעסקת מומחה זר יחולו על חברת ההייטק והבוגר האקדמאי.
  2. העסקת מומחה זר בחברת הייטק לתקופה של מעל 90 ימים ובני זוגם:הסדר זה מספק מענה לאחד מהחסמים העיקריים בהבאת עובד מומחה והוא תעסוקת בני הזוג. הסדר זה מתיר לבן/בת הזוג של המומחה הזר בתחומי ההייטק לעסוק בישראל בכל עבודה שיחפוץ. את הבקשה בעניין זה רשאי להגיש עובד שכבר קיבל היתר העסקה בישראל לתקופה של מעל 90 יום. לאחר מכן, מקבל ההיתר יוכל לבקש אשרת עבודה מסוג ב1 עבור בן זוגו (אשרת תייר עם רישיון עבודה).

  היתרון של הסדר הזה הוא העדר הצורך להגיש בקשה להיתר העבודה כפי שדורש הנוהל הרגיל (להפנות למאמר רלוונטי) – מה שמקצר את ההליך ומונע בירוקרטיה ממגיש הבקשה. פרט לכך, בן/בת הזוג יהיו רשאים לעבוד בכל עבודה בהם יחפצו ללא כל מגבלה וללא דרישה מהמעביד לשלם לעובד כפל מהשכר הממוצע במשק.

  יחד עם זאת, וכדי למנוע עיכובים בקבלת ההיתרים ובהליכים השונים, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו ולהתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום ההגירה ודיני ניוד עובדים. ייעוץ מקדים זה יאפשר התאמה ספציפית למקרה קונקרטי ויאפשר את יישומו באופן החוקי, המהיר והזול ביותר תוך ליווי אישי ומקצועי.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן