היתרי עבודה לעובדים זרים בענף התעשייה בשכר נמוך

  לפני משבר הקורונה החליטה ממשלת ישראל על נוהל ניסיוני, אשר יאפשר הקצאת מכסה של עד 2,000 עובדים זרים מקצועיים לענף התעשייה, זאת, על מנת לתמוך במחסור בכוח אדם מקצועי בתעשייה הישראלית, באמצעות משרד הכלכלה.

  עם דעיכת משבר הקורונה, ובמיוחד לאור הגידול המשמעותי במספר המשרות הפנויות בענפים ובמשלחי יד רבים במשק, נערכה בחינה מחודשת של המקצועות במשק הדורשים הבאתם של עובדים זרים מיומנים, ובסוף חודש מאי 2022, העביר משרד הכלכלה המלצות מעודכנות לאישורו של מנכ"ל רשות האוכלוסין. המלצות אלה, ניסו לספק מענה הולם אך חלקי לצרכי המעסיקים בענף התעשייה מחד וצמצום פגיעה פוטנציאלית בתעסוקת עובדים ישראלים מאידך, וכל זאת בכוונה לשמר ולחזק את הפעילות הכלכלית במשק. מסיבה דומה לזו, החליטה הממשלה כי מכסת העובדים הזרים המיומנים בענף התעשייה תעודכן ותעמוד על – 1,500 עובדים.

  כמו כן, מתוך רצון להקל על ההליך הבירוקרטי הכרוך בהבאת עובדים זרים מיומנים בנהלים הקיימים כיום, וככל שהאינדיקציות לביקוש גבוהות והחשש לפגיעה בעובדים מקומיים קטן (מקצועות בשכר גבוה), הומלץ על סיווג העובדים בנוהל ייחודי זה לקבוצות על פי המודל הבא:

  מקצועות בביקוש גבוה ובשכר גבוה- מקצועות עבורם קיים ביקוש רב, והשכר הממוצע שלהם גבוה בכ- %130%-180 מהשכר הממוצע במשק (מקצועות מסוג מהנדסי תעשייה וייצור מהנדסי מכונות).

  מומחים במקצועות "כשל שוק"- מקצועות עבורם קיים ביקוש רב, והשכר הממוצע במקצועות אלה נע בטווח שבין %80%-130 מהשכר הממוצע במשק. בקבוצה זו, דרישת השכר שהמעסיק יצטרך לשלם לעובדים המיומנים תעמוד על 130%מהשכר הממוצע במשק (מקצועות מסוג מתקינים ומתקנים של ציוד חשמלי, הנדסאי וטכנאי מדעי הפיזיקה וההנדסה וכד').

  מומחים זרים או עובדים מיומנים במקצועות בשכר נמוך- מקצועות עבורם הביקוש אינו גבוה, אך הצורך בהם עלה מצד ענף התעשייה והמעסיקים. דרישת השכר שהמעסיק יצטרך לשלם לעובדים המיומנים בקבוצה זו תעמוד על 130% מהשכר הממוצע במשק (מקצועות מסוג מפעילי מכונות מעבדי עץ, נגרי רהיטים וכד').

  מומחים זרים או עובדים מיומנים במקצועות בשכר נמוך- מקצועות לגביהם לא קיים מידע עבור דרגת הביקוש במשק, אך עולה צורך של מעסיקים בעובדים זרים מיומנים בשל מומחיות ייחודית הנדרשת בגינם. במקרה זה  כל בקשה תיבחן באופן פרטני (מקצועות כגון מהנדסי מכרות, מומחים למטלורגיה, מפקחי כרייה, תעשייה ובנייה וכד').

  כעת, בהתאם להמלצות הצוות ממשרד הכלכלה, יש להמתין ולעקוב אחר פרסום הנוהל שבנדון ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ועל ההנחיות, ההוראות והתנאים הדרושים, לפתיחת האפשרות להגיש בקשות להקצאות במסגרת מכסה זו.

  ככלל מדובר בעובדים זרים מיומנים שיספקו מענה איכותי ומהיר לצרכי התעשייה בישראל. אותם עובדים זרים מיומנים יוכלו לעבוד בישראל במשך 63 חודשים, להעביר את הידע שלהם לעובדים ישראלים ולמנף את התעשייה הישראלית.

  כאמור קבלת היתרים להעסקת מומחים זרים מיומנים מוגבלת במכסות ולכן פניה לחברת עו"ד שמתמחה בתחום בהקדם, תאפשר להבטיח קבלת חלק מהעובדים הזרים המיומנים במכסה הנוכחית שצפויה להתפרסם בימים הקרובים.

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן