אשרת משקיעים מארה"ב

  מעוניינים להתגורר ולעבוד בישראל? דרך נוספת לקבלת אשרת עבודה בישראל

  במקביל לחקיקה בארצות הברית בה אושר מתן אשרות משקיע לאזרחים ישראלים בתחומה, החליטה ממשלת ישראל  ביום 2017.1.1 ובתנאים דומים, לאפשר למשקיעים אזרחי ארצות הברית ועובדים מטעמם שהם מנהלים בכירים או עובדים מומחים שיש להם ידע חיוני וייחודי ברמה גבוהה, כולם אזרחי ארצות הברית או מחזיקי דרכון בתוקף, לשהות ולעבוד בישראל לצורך ניהול ופיתוח של מיזם עסקי. החלטה כאמור נרשמה כנוהל מס' 5.3.0030 ביום 1 במאי 2019. האשרה החדשה היא אשרה מסוג ב/5 למשקיע ו ב/51 מומחה חיוני, ב/52 בני משפחה של המשקיע ו ב/53 ילדיו.

  בנוסף, החליטה ממשלת ישראל לאפשר לבני ובנות זוג של המשקיעים ושל המנהלים או העובדים המומחים החיוניים מטעם המשקיע ששהותם ועבודתם בישראל הותרה בהתאם להסדרים אלו, לשהות ולעבוד בישראל גם בעבודה אשר אינה בקשר למיזם העסקי, וכמו-כן להתיר שהות בישראל של ילדיהם שהם עד גיל 21 כולל, גם אם אינם אזרחי ארצות הברית. בנוסף נקבע כי אשרות ורישיונות ישיבה יינתנו למשקיעים, לעובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע, ובני משפחותיהם ובתנאי ששר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך כך, קבע, לאחר קבלת המלצת ועדה מייעצת בינמשרדית שתקום, כי התקיימו כל תנאי הסף הנדרשים והמצטברים ותנאים נוספים. התנאים למתן אשרה ורישיון כאמור לעיל מפורטים בתקנה 5א לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-,1974.

  למידע נוסף ניתן לעיין בנוהל ע"י לחיצה על הקישור

   


   
  קידום אורגני | קידום אתרים

  דילוג לתוכן